• برای مشاهده محصولات ویژه  کلیک کنید

 • مجموعه تازه محصولات کسب کار در منزل ما را مشاهده کنید 

 • به سایت گروه آموزشی نوبل خوش آمدید

بخشی از نمونه سوالات

سوال ۱: در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ؟

 1.  درطرف کوه قرار دارد
 2.  سرعت بالاتری دارد
 3.  در طرف پرتگاه قرار دارد
 4. سرعت کم تری دارد

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳


سوال ۲:در محل توقف ( پارک ) کنار خیابان حق  تقدم با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

 1. وابسته به سازمان های دولتی است
 2. مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید
 3.  ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است
 4.  ابعاد بزرگ تری دارد

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳


سوال ۳:در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۱۸۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۱۰۰ متری

✅پاسخ صحیح:گزینه ۴


سوال ۴: چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟

 1. ۵۰ متری
 2.  سبقت از انتهای آنها مجاز است
 3.  ۱۰۰ متری
 4.  ۷۰ متری

✅پاسخ صحیح: گزینه ۳


سوال ۵:در بزرگراه های بیرون شهر،حداکثر سرعت مجاز برای انواع وانت بار چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. ۱۲۰
 2. ۱۲۵
 3. ۱۱۰
 4. ۱۳۰

✅پاسخ صحیح:گزینه ۳


سوال ۶: حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهر برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. ۸۵ کیلومتر در ساعت
 2.  ۹۵ کیلومتر در ساعت
 3.  ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
 4.  ۱۱۰ کیلومتر در ساعت

✅پاسخ صحیح: گزینه ۴


سوال ۷: جمله “دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است” چه مفهومی دارد؟

 1.  پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی
 2.  عدم توجه به قوانین و مقررات
 3. رعایت کردن مقررات مربوط به پارک
 4. با سرعت بالا حرکت کردن

✅پاسخ صحیح : گزینه ۱- پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی


سوال ۸: تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

 1. ۲۰ متری
 2. ۱۵ متری
 3. ۳۰ متری
 4. ۲۵ متری

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۲


سوال ۹: کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟

 1. تایرهای عقب خودرو سایینده می شود
 2.  مصرف سوخت افزایش می یابد
 3.  هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد
 4. رادیاتور خودرو جوش می آورد

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳


سوال ۱۰: دور زدن تا چه فاصله ای از پیچ ها که میدان دید کافی ندارد ممنوع است؟

 1. ۲۵۰ متری
 2. ۲۰۰ متری
 3. ۳۰۰ متری
 4. ۱۵۰ متری

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۴


سوال ۱۱: هر گاه دارنده گواهینامه رانندگی یکی از شرایط پزشکی مربوط برای رانندگی را از دست بدهد بایستی…..؟

 1. با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد
 2.  ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید
 3.  به آن توجهی ننماید
 4.  به درمانگاه مراجعه نماید

✅پاسخ صحیح:گزینه شماره ۲


سوال ۱۲: در کدامیک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

 1. عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب
 2.  هنگام بارندگی شدید
 3.  نداشتن جعبه کمک های اولیه در داخل خودرو
 4. سوختن چراغ داخل خودرو

✅پاسخ صحیح : گزینه شماره ۱


سوال ۱۳:  یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام مورد می باشد؟

 1. داشتن خودروی ایمن
 2.  وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد
 3.  از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است
 4. راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد

✅پاسخ صحیح:گزینه شماره ۴


سوال ۱۴:  کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟

 1. حرکت با سرعت غیر مجاز
 2.  حرکت غیر ایمن
 3.   حرکت مارپیچ در رانندگی
 4.  حرکت بین خطوط ترافیک

✅پاسخ صحیح : گزینه شماره ۴


سوال ۱۵: یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

 1. حرکت با سرعت زیاد
 2. عدم تنظیم موتور
 3. تنظمی باد تایرها
 4.  باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

✅پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳


سوال ۱۶: برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

 1. در حین حرکت
 2.  پس از روشن کردن موتور خودرو
 3.  قبل از روشن کردن موتور خودرو
 4.  نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشد

✅جواب درست : گزینه شماره ۲


سوال ۱۷: کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری میکند؟

 1. انژکتور
 2.  صافی بنزین
 3.  صافی هوا
 4.  پروانه

✅جواب درست : صافی هوا یا فیلتر هوا


سوال ۱۸: یکی از مزیت های ترمزهای ضد قبل  ABS عبار است از ………………؟

 1. در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می کند
 2.  درهنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهد
 3.  در هنگام ترمزگیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شود
 4.   در هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهد

✅جواب درست : گزینه شماره ۴


سوال ۱۹:تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

 1. ۱۵۰ متری
 2.  ۲۰ متری
 3.  ۱۵ متری
 4.  محدودیتی ندارد

✅جواب درست: گزینه ۳


سوال ۲۰: در هنگام پارک در سر بالایی و در راه بدون جدول ، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

 1. سمت چپ
 2. تفاوتی ندارد
 3. سمت راست
 4. مخالف عقربه های ساعت

✅جواب درست :گزینه شماره ۳


سوال ۲۱: حرکت کردن از روی خطو هاشور در حاشیه راه ها که معمولا کنار اتوبان ها ، آزاد راه ها ، بزرگراه ها و تونل ها کشیده می شوند؟

 1. مجاز است
 2.  درشب مجاز است
 3.  در صورت ترافیک سنگین مجاز است
 4. ممنوع است

✅جواب درست : گزینه شماره ۴


سوال ۲۲: نام تابلوی تصویر زیر چیست؟

 1. محل عبور اطفال
 2. مدرسه
 3.  منطقه عبور عابران
 4.  گذرگاه پیاده

✅جواب درست : گزینه شماره ۲


سوال ۲۳:نام تابلوی شکل زیر چیست؟

 1. فقط عبور دوچرخه
 2. عبور دوچرخه سوار
 3.  عبور دوچرخه ممنوع
 4.  محل عبور دوچرخه

✅جواب درست :گزینه شماره ۲


سوال ۲۴: نام تابلوی شکل زیر چیست؟

 1. شروع جدا کننده
 2.  جریان همگرا
 3.  پایان جدا کننده
 4.  هدایت مسیر با جدا کننده

✅جواب درست : گزینه شماره ۴


سوال ۲۵: نام تابلوی تصویر زیر چیست ؟

 1. تقاطع راه آهن
 2. تقاطع راه آهن بدون راه بند
 3.  تقاطع مسیر قطار شهری
 4.  تقاطع راه اهن با قطار شهری

✅جواب درست : گزینه شماره ۳


سوال ۲۶: در تقاطع زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟اتومبیل آتش نشانی در حال ماموریت  است.

 1. آتش نشانی اتوبوس دوچرخه سواری
 2.  آتش نشانی زرد دوچرخه اتوبوس
 3.  آتش نشانی اتوبوس سواری دوچرخه
 4.  اتوبوس دوچرخه آتش نشانی زرد

✅جواب میشه: گزینه شماره ۱


سوال ۲۷: در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟

 1. قرمز بعد آبی
 2. آبی بعد قرمز
 3. نسبت به هم حق تقدم ندارد ( با هم حرکت میکنند )

✅پاسخ درست : گزینه شماره ۳


سوال ۲۸: در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام وسیله است ؟

 1. دوچرخه زرد کامیون قرمز
 2. زرد دو چرخه قرمز کامیون
 3. قرمز دوچرخه زرد کامیون
 4. دوچرخه کامیون زرد قرمز

✅جواب درست میشه : گزینه شماره ۴


سوال۲۹: در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

 1. قرمز آبی زرد
 2. زرد قرمز آبی
 3. آبی زرد قرمز
 4. قرمز زرد آبی

✅جواب درست میشه : گزینه شماره ۴


سوال ۳۰:در چهار راه زیر حق تقدم را مشخص کنید ؟

 1. قرمز سفید مشکی
 2. مشکی سفید قرمز
 3. مشکی قرمز سفید
 4. قرمز مشکی سفید

✅جواب درست میشه : گزینه شماره ۳

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.